top of page

PRZEMEK STAROŃ O TYM, CO WAŻNE

Updated: Feb 16, 2022

Mówienie o neuroróżnorodności jest bardzo ważne, co nie znaczy, że łatwe. Wiele osób do tej pory nie zetknęło się jeszcze z tym pojęciem, przez co trudno jest im zrozumieć, co się pod nim kryje. Im więcej i szerzej będziemy o nim mówić, tym większa szansa, że świat stanie się lepszym, bardziej akceptującym i rozumiejącym miejscem.

Dlatego tak bardzo cieszymy się, że udało nam się zachęcić Przemka Staronia, by został Ambasadorem naszego Projektu! To wielka radość i wyróżnienie, gdy ktoś ważny

i rozpoznawalny mówi w ten sposób o Poznaj, by zrozumieć. Dziękujemy!


bottom of page