top of page

CZYM JEST SPEKTRUM AUTYZMU

Updated: Feb 16, 2022

Jedni określają spektrum autyzmu całościowym zaburzeniem neurorozwojowym, a inni alternatywną ścieżką rozwoju. Lecz co się kryje za tymi wszystkimi skomplikowanymi terminami? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.U wielu osób w spektrum autyzmu zaobserwować można: preferowanie pracy samodzielnej od pracy w grupie, nadwrażliwość na dźwięki i światło, trudności w rozpoznawaniu intencji i emocji innych czy uczucie dyskomfortu w czasie spotkań towarzyskich.


Wyjaśnienia wymaga też samo słowo „spektrum”. Oznacza ono, że każda osoba doświadcza autyzmu w zupełnie inny sposób. Różni się nasilenie trudności, zainteresowania i oczywiście osobowość.


Przyczyny autyzmu nie są do końca znane, jednak wiele badań wskazuje na to, że może być to związane z genetyką (mutacjami i przekazywaniem autyzmu z pokolenia na pokolenie), jednak to wszystko to tylko hipotezy, ponieważ jak dotąd nie znaleziono jednego genu odpowiadającego za tę neuroróżnorodność. Badania trwają!


bottom of page