top of page

CZYM JEST DYSLEKSJA

Updated: Feb 16, 2022

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, więc jak łatwo się domyślić, cechuje się trudnościami w pisaniu i czytaniu.Osoby z dysleksją podczas pisania często mają problemy, m.in.: w przepisywaniu, w pisaniu ze słuchu; przestawiają litery w wyrazach; mylą litery (np. b-p, m-w, o-a, ę-e); opuszczają końcówki wyrazów. Podczas czytania mogą mylić kolejność słów i przekręcać niektóre głoski. Często dysleksja objawia się też problemami z zapamiętywaniem informacji. U dyslektyków niekiedy występuje też dysgrafia (niekształtne litery, wychodzenie poza linijki podczas pisania, mylenie podobnie wyglądających liter), dysortografia - mimo że znają bardzo dobrze zasady ortografii, ich prace pisemne pełne są błędów ortograficznych i dyskalkulia - zaburzenia w nauce matematyki. Te trudności mogą też występować samodzielnie.


Młode osoby z dysleksją w szkole często spotykają się z niezrozumieniem problemu ze strony nauczycieli i rówieśników, uważane są za mniej inteligentne albo leniwe, co nie jest prawdą. Dopóki nie uzyskają oficjalnej diagnozy, wydawanej przez specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zazwyczaj nie otrzymują właściwej pomocy.


Dysleksję diagnozuje się u dzieci powyżej 10 r.ż., wcześniej można przeprowadzić diagnozę ryzyka wystąpienia dysleksji, a już u niemowląt zaobserwować sygnały, które mogą wskazywać na dysleksję w przyszłości, np. pominięcie etapu raczkowania.


W przypadku dysleksji ważne jest szybkie reagowanie, czyli udanie się z dzieckiem na diagnozę. Dzięki temu otwierają się możliwości uczestniczenia w zajęciach nastawionych na łagodzenie skutków dysleksji, co podnosi komfort funkcjonowania dziecka i może uchronić je przed obniżeniem się samooceny i utratą wiary we własne możliwości. Osobom z dysleksją przysługuje wydłużony czas na egzaminach (np. maturze).

Przyczyny dysleksji nadal są przedmiotem badań i nie są do końca znane, chociaż istnieją przypuszczenia, że za jej powstawanie odpowiadają mutacje genu DCDC2. U osób z dysleksją został też zaobserwowany inny rozkład aktywności mózgu.

bottom of page